Oferta Badania Kotłów Grzewczych C.O. Badania Kotłów Grzewczych C.O. Badania Kotłów Grzewczych C.O.
W ramach współpracy z fundacją “Mała energetyka” oferujemy i wykonujemy następujące badania kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym na zgodność z normami:
  • PN-EN 303-5:2002 Kotły grzewcze. Część 5: kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW.
  • ŐNORM M 7520 Raumheizgeräte für feste Brennstoffe.
  • PN-EN 13229:2002 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe. Wymagania i badania PN-EN 13229:2002/A1:2005 PN-EN 13229:2002
oraz badania sprawności i emisji prototypów kotłów lub inne wg życzeń klienta Dodatkowo oferujemy usługi:
  • Badania właściwości fizycznych próbek paliw stałych.
  • Badania i przeliczanie mocy znamionowych kotłów opalanych opałem stałym.
  • Badania strat cieplnych poprzez pomiar kamerą termowizyjną.
  • Pomoc w modernizacji kotłowni, przebudowy istniejących kotłów pod katem nowych norm emisji.
  • Opracowywanie prototypów kotłów na paliwa stałe lub ich modernizacji.
  • Opracowanie badań i raportów celem optymalizacji kosztów ogrzewania lub zużycia.
  • Kompleksowa obsługa producentów kotłów c.o. na paliwa stała – celem wystawienia deklaracji zgodności CE na produkowane przez nich urządzenia.
Od 2005 współpracujemy z wieloma producentami kotłów grzewczych, z którymi wspólnie opracowujemy też prototypy kotłów lub doradzamy w modernizacji typoszeregów kotłów na paliwa stałe pod kątem nowych norm emisyjnych. Badania wykonujemy u klientów lub we wskazanych laboratoriach lub lokalizacjach w kraju i zagranicą.
W ramach współpracy oferujemy atrakcyjne ceny na wykonywane usługi, a przy zawarciu stałej umowy współpracy dodatkowe rabaty. Każde badanie zakończone jest szczegółowym raportem dostarczanym w wersji papierowej i elektronicznej.

Kontakt
kontakt: biuro@badaniakotlow.pl
tel + 48 506 569 451 lub 515 296 342